OOSİT (YUMURTA) DONDURMA TEDAVİSİ

Kadınların toplumdaki yerinin hızla değişmesi, kariyer yapan kadın sayısındaki artma ve evlenme yaşının ilerlemesi gibi nedenlerle çocuk doğurma planlarını erteleyen çift sayısı da giderek artmaktadır. Kadın yaşının ilerlemesiyle birlikte yumurtalık rezervi azalmakta ve bunun sonucunda da doğurganlık potansiyeli azalmaktadır. Ayrıca özellikle ailede erken menopoz öyküsü, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi veya kemoterapi öyküsü olan kadınlar başta olmak üzere, bazı kadınlarda over rezervi daha erken yaşta azalmaya başlamakta ve gebe kalma olasılığı erken yaşlarda düşmektedir. Bu nedenle birçok kadın ileride çocuk sahibi olabilme ile ilgili yoğun kaygılar yaşamaktadır.

Yumurta Dondurma İşlemi Hangi Hasta Grupları İçin Uygulanabilir?

  • Herhangi bir nedenle kemoterapi veya pelvis (alt karın) bölgesine radyoterapi almak zorunda olan hastalar,
  • İleri yaşta evlenebilecek veya çocuk sahibi olma yaşını geciktirmek isteyen kadınlar,
  • Ailesinde erken menopoz öyküsü olan ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar,
  • Yumurtalıklarına ait ciddi cerrahi öncesinde yumurtalık rezervini saklamak isteyen hastalar oosit (yumurta) dondurmak için uygun adaylardır.

Yumurta Dondurma Tedavi Programı
Yumurta hücrelerini dondurmak isteyen kişilerden öncelikle gerekli testler istenerek tedavi programına uygunluğu değerlendirilir. Bu süreçte, over (yumurtalık) rezervini değerlendirmek için bazı hormon tetkikleri ile, hastanın belirli bir dönemde yapılması gereken jinekolojik muayene ve ultrasoundu da istenmektedir. Tüm bu tetkikler ile, kadın hastanın over rezervi çok daha net belirlenebilmekte ve uygun tedavi programı hazırlanabilir. Tedavi programı hazırlanan hastanın işlem için gerekli olan bazı enfeksiyon tetkikleri tamamlanır.

Tedavi programına göre belirlendiği şekilde, hastanın yaşadığı şehirde tek bir adet döneminde çok sayıda yumurta hücresi elde edilmesi için doktor takibi ile ovaryen stimülasyon (yumurtalıkların uyarılması) tedavisi uygulanır. Yumurta gelişiminin tamamlanması ile hastanın Kıbrıs’a gelişi organize edilir. Kıbrıs’ta hastanın son muayenesini takiben, OPU (oosit pick-up/yumurta toplama) için son hazırlık yapılır. Standart tüp bebek tedavisindeki gibi belirlenen gün ve saatte hafif bir anestezi altında yumurta toplama (OPU) işlemi uygulanır. Toplanan yumurtalar, laboratuarda özel işlemlerden geçirilerek hastamızın adına dondurulur. İşlemden sonraki gün hastamız rahatlıkla tekrar yolculuk yapabilir. Oosit dondurma işlmei için hastamızın Kıbrıs’ta bulunması gerekli olan süre ortalama 3-4 gündür.

Yumurta (Oosit) Saklanması
Dondurulmuş oositler hastamızın adına laboratuarımızda saklanır. Saklanan oositler hastaya ait olduğundan tam bir güvenlik sistemi ile kodlanarak saklanmaktadır. Hastamızın oositlerine tekrar ihtiyacı olana kadar, yıllık olarak saklama süresi hastamız ile tekrar görüşülerek saklama süresi uzatılmaktadır.

Oositlerin saklanması için bir üst yıl limiti bulunmamaktadır; sadece hastanın akli dengesini kaybetmesi veya yaşamını yitirmesi halinde oositler imha edilmektedir. Hastalarımızın oositlerinin saklanması ile endişeleri olması beklenebilir ancak; hastanın oositleri, hastanın onayı olmadan asla başka bir amaçla kullanılamaz. Ayrıca; hastanın oositlerinin saklanmaya devam edebilmesi için yıllık saklama süresinin uzatılması ile ilgili onayı şarttır.

Yumurta Çözme ve Tüp Bebek İşlemi
Hastamız gebeliğe hazır olduğu zaman, gerekli enfeksiyon testlerinin ve jinekolojik muayenesinin  yaşadığı şehirde tamamlanmasını takiben, tedavi programı hazırlanır. Bu sefer yumurta geliştirilmesi hedeflenmediğinden, bazı basit ilaçlar ile sadece endometrium (rahim iç duvarı) gebelik için hazır hale getirilir. Bu süreçte önceden belirlenmiş olan günlerde hastamız lokal doktoruna giderek basit jinekolojik ultrasound muayenesini olur ve sonuçları iletir. Sonuçlara göre gerekirse ilaç dozlarında düzenleme yapılır. Ön tedavinin tamamlanması ile hastaların Kıbrıs’a gelişleri organize edilir. Kıbrıs’ta ilk muayeneyi takiben sırası ile var ise baba adayından sperm alınır. Hastamızın önceden dondurulmuş olan yumurta hücrelerine çözülme işlemi uygulanır ve yumurta hücreleri ile spermlerin ICSI yöntemi ile fertilizasyon (dölleme) işlemi gerçekleştirilir. Çözülme işlemi esnasında bazı yumurtalar kaybedilebilir ancak eğer yeterli yumurta saklandıysa, bu durum genellikle bir soruna neden olmamaktadır.

Oluşan embriyo  (hücresel safhada bebek) gelişimini takiben 3. veya 5. günde elde edilen embriyolar hakkında hastalarımız ile bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmede hastamız için uygun olan embriyolar seçilir ve embriyo transferi yapılarak tedavi tamamlanır.

Tedavinin bu aşaması için hastalarımızın Kıbrıs’ta kalmaları gereken süre ortalama 4-5 gündür.

Yumurta Dondurma İşleminin Avantajları
Yaşla birlikte gebelik oranının düşmesinin en önemli sebeplerinden biri yaş ile birlikte yumurta kalitesindeki azalmadır. Yumurta dondurma işleminin genç yaşlarda yapılırsa, kadının yaşı ilerlese bile hücrenin yaşı genç kalmaktadır. Dondurularak saklanan yumurta hücrelerinin çözülerek ileride yapılacak tüp bebek uygulamasında kullanılması ile daha yüksek gebelik şansı elde edilecektir.

Bu tedavi ayrıca, kadınların istedikleri zaman kendi yumurtaları ile gebe kalabilme şansını sunmaktadır.

© 2018 - Bütün Hakları Sağlık Turizmi Konseyine Aittir.

Acil Bilgi Hattı         +90 548 838 99 99