SPERM DONDURMA

Erkek hastaların, ek bir problem yok ise sperm dondurmalarına gerek yoktur, çünkü sperm hücresi düzenli olarak üretilmektedir. Ancak bazı sebepler ile sperm sayı veya kalitesinin etkilenmesi mümkün ise hastalarımız spermlerini dondurarak, bir nevi garanti sağlamış olurlar.

Sperm Dondurma İşlemi Hangi Hasta Grupları İçin Önerilir?
Herhangi bir nedenle kemoterapi veya pelvis (alt karın) bölgesine radyoterapi almak zorunda olan hastalar, tedavi öncesinde,

Daha fazla çocuk sahibi olmamak için vazektomi (erkek tüplerinin kapatılması) cerrahisi uygulanacak hastalar

Genital (cinsel) bölgesine cerrahi geçirecek olan hastalara, örneğin varikosel cerrahisi sonrasında sperm kalitesi bazen azalmaktadır, tedavi öncesinde sperm dondurma yapılabilir

Sperm Dondurma İşlemi
Sperm hücrelerini dondurmak isteyen kişilerden öncelikle gerekli testler istenerek tedavi programına uygunluğu değerlendirilir. Bu süreçte, sperm rezervini değerlendirmek için spermiyogram ile, hastanın işlem için gerekli olan bazı enfeksiyon tetkikleri tamamlanır.

Belirlenen cinsel perhiz süresini takiben hastamızın 1-2 günlüğüne Kıbrıs’a gelişi, organize edilir. Hastamızdan periyodik aralıklar ile gerekli miktarda sperm örneği alınır. Toplanan sperm örneği, laboratuarda özel işlemlerden geçirilerek hastamızın adına dondurulur. İşlemden sonra hastamız rahatlıkla tekrar yolculuk yapabilir.

Sperm Saklanması
Dondurulmuş spermler hastamızın adına laboratuarımızda saklanır. Saklanan spermler hastaya ait olduğundan tam bir güvenlik sistemi ile kodlanarak saklanmaktadır. Hastamızın spermlerine tekrar ihtiyacı olana kadar, yıllık olarak saklama süresi hastamız ile tekrar görüşülerek saklama süresi uzatılmaktadır.

Spermlerin saklanması için bir üst yıl limiti bulunmamaktadır; sadece hastanın akli dengesini kaybetmesi veya yaşamını yitirmesi halinde dondurulmuş spermler imha edilmektedir. Hastalarımızın spermlerinin saklanması ile endişeleri olması beklenebilir ancak; hastanın spermleri, hastanın onayı olmadan asla başka bir amaçla kullanılamaz. Ayrıca; hastanın spermlerinin saklanmaya devam edebilmesi için yıllık saklama süresinin uzatılması ile ilgili onayı şarttır.

Sperm Çözme ve Tüp Bebek İşlemi
Çiftimiz çocuk sahibi olmaya hazır olduğu zaman, tüm tüp bebek tedavilerinde olduğu gibi anne adayı ultrason ve jinekolojik muayene ile değerlendirilmelidir. Kadın hasta için yapılması gereken rutin enfeksiyon taramaları, hormon tetkikleri, gerek görülürse HSG (rahim filmi) tetkikleri bulunduğu ilde tamamlanarak tedaviye uygunluğu ve tedavi planı belirlenir. Kadın hastanın tespit edilen ek bir problemi yok ise ve yapılan tetkikler normalse çift  işleme hazırlanır.

Standart tüp bebek tedavisindeki gibi, kadın hastanın yumurtalıkları belirli ilaçlar ile hastaya uygun olacak şekilde geliştirilir. Her kadın hastanın yaşı, klinik durumu, hormonal yapısı özel olduğundan, daha yüksek başarı elde etmek için her hastaya özel tedavi şeması hazırlanması gerekmektedir. Kadın hastamız, gönderilen tedavi şemasına göre ilaçlarını kullanmaya başlar. Tedavi öncesindeki hazırlık sürecini Kıbrıs’ta geçirmek istemeyen çiftler kendi özel doktorlarından yardım alarak veya bizim önereceğimiz doktor gözetiminde ön tedavilerini kendi yaşadıkları bölgede geçirebilirler. Hastalarımız belirlenen günlerde kendi lokal doktoruna giderek ultrasound yaptırır ve sonucu bize iletir. Doktorumuz hastanın sonuçlarına göre tedavi şemasında gerekli düzenlemeleri yapar. Yumurta gelişiminin olgunlaştığı dönemde çiftimizin Kıbrıs’a gelişleri organize edilir. Kadın hastamızın Kıbrıs’taki ilk muayenesini takiben hastanın kalan tedavisi düzenlenir. Belirlenen gün ve saatte standart tüp bebek tedavisindeki gibi, kadın hastaya çok az bir anestezi altında yumurta toplanması işlemi uygulanır.

Hastamızın önceden dondurulmuş olan sperm hücrelerine çözülme işlemi aynı günde uygulanır ve toplanmış olan yumurta hücreleri ile çözülmüş olan sperm hücreleri ile ICSI yöntemi kullanılarak fertilizasyon (dölleme) işlemi uygulanır. Sperm dondurup çözme işlemi sperm yapısına anlamlı bir zarar vermeyen bir yöntemdir. Çözme sonrasında yeteri kadar sperm hücresi pratikte her zaman bulunabilmektedir. Oluşan embriyo (hücresel safhada bebek) gelişimini takiben 3. veya 5. günde elde edilen embriyolar hakkında hastalarımız ile bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmede hastamız için uygun olan embriyolar seçilir ve embriyo transferi yapılarak tedavi tamamlanır.

Tedavinin ön hazırlık kısmını kendi bulundukları yerde geçirerek Kıbrıs’ta kalış sürelerini azaltan hastalarımızın Kıbrıs’ta tedavinin tamamlanması amacıyla kalmaları gereken süre ortalama 6-7 gündür.

© 2018 - Bütün Hakları Sağlık Turizmi Konseyine Aittir.

Acil Bilgi Hattı         +90 548 838 99 99