YUMURTA DONASYONU (YUMURTA BAĞIŞI) İLE TÜP BEBEK TEDAVİSİ
Yumurta donasyonu veya yumurta bağışı ile tüp bebek tedavisi, kendi yumurta hücresi ile gebe kalamayacağı belirlenmiş olan hastaların yaygın olarak tercih ettikleri tüp bebek uygulamasıdır. Bu hasta grubunda over (yumurtalık) rezervi genellikle ya bitmiş kabul edilmekte, ya da tedavi ile iyi kalitede yumurta elde edilemeyeceği hormon testleri ile tespit edilmiş olmaktadır. Yumurta donasyonu ile hamilelik ve normal yolla oluşan gebelik arasında hiçbir farklılık yoktur. Yumurta donasyonu başarı oranı, transfer edilen embriyo sayısına bağlı olarak değişmekle beraber 3 embriyo transferi ile başarı genel olarak  %65-70’tir.

 

Hangi Durumlarda Yumurta Donasyonuna Başvurulur?

 • Hiç adet görmemiş, ama endometriumun (rahim iç duvarı) ilaçla geliştirilme potansiyeli olduğuna karar verilen hastalar,
 • Kemoterapi veya radyoterapi sonucu yumurta hücrelerinin kaybolması,
 • Cerrahi yollarla yumurtalıkların alınması,
 • Sebebi bilinmeyen nedenlerle erken menopoz da olan kadınlar,
 • Daha önceki tüp bebek denemelerinde çok düşük sayı ve kalitede veya hiç yumurta elde edilemeyen kadınlar,
 • Adetin 3. günü yapılan FSH yüksek olan, AMH değeri çok düşük olan hastalar,
 • Birçok başarısız IVF denemesi olan ve gebelik elde edilemeyen kadınlar,
 • Yumurtalık kisti ameliyatı gibi nedenlerle büyük doku kaybı yaşayan hastalar,
 • Ailede genetik olarak geçebilecek bir hastalık bulunması ve hastanın genetik PGT istememesi, durumlarında yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisi düşünülmektedir.

Yumurta Donasyonu için Donörlerin (Bağışçı) Seçilmesi
Yumurtayı bağışlayan kişi donör bankasından seçilmiş tanımadıkları bir kişi olabilir.

Donör bankası için seçilen bağışçılar sanılanın aksine hastalardan çok daha sıkı bir şekilde elenerek seçilmiş kişilerdir. Yumurta bağışlayan kişiler 20-29 yaş arasında ve sağlıklı kişilerden seçilir, daha önce sağlıklı çocuk doğurmuş veya kendi yumurtaları ile sağlıklı gebelik elde edilmiş vericiler tercih edilir.

Yumurta bağışçıları; hücre nakli ile bulaşma potansiyeli olan enfeksiyon hastalıkları açısından araştırılmış, kan grupları ve Rh durumları saptanmış, talasemi ve orak hücreli anemi açısından taramaları yapılmış, genetik açıdan kromozom analizleri yapılmış, genç, sağlıklı ve doğurgan kişilerdir. Yumurta bağışçıları ayrıca detaylı bir özgeçmiş araştırmasından geçirilmekte ve ailelerinde genetik hastalıklar veya genetik olarak aktarım potansiyeli olduğu düşünülen multifaktöryel hastalıklar sorgulanmaktadır.

Yumurta donasyonu tedavisi için donor seçimi yapılırken hastanın ten rengi, göz rengi, saç rengi ve vücut yapısı gibi fiziksel özellikler mümkün olduğunca alıcı çiftinkine benzer olacak şekilde seçilir. Ek olarak, etnik köken, kan grubu ve diğer fiziksel özellikler de mümkün olduğunca alıcı çiftle eşleştirilir.

Yumurta Donasyonu Tedavisine Başvuru için Gerekli Tetkik ve Bilgiler
Anne adayının uterusunun (rahim) değerlendirmesi (Ultrason/HSG filmi), anne adayın en son adet tarihi ve adet düzeni, erkek hastanın sperm analizi (Spermiyogram), her iki eş için HbsAg, Anti-HCV, HIV, VDRL enfeksiyon testleri ve kadın hasta için gebelik ile ilgili problem yaratabilecek bazı özel bulaşıcı hastalıklar için kan tetkikleri ve her iki eşin kan grupları, kadın hastanın gebeliği etkileyebilen tiroid ve prolaktin hormon tetkikleri mutlaka tedavi öncesinde tamamlanmalıdır. Bu tetkikler; hem hastaların güvenliği, hem de yüksek başarı için muhtemel problemlerin tedavi öncesinde çözümlenmesi için gereklidir.

Kadın ve erkek hastamız, hem fiziksel özelliklerini, hem de geçirilmiş hastalıklar, sigara veya alkol kullanımı, gebelik öyküsü gibi çok önemli detayları toplayacağımız detaylı hasta klinik bilgi formlarını mutlaka doldurmalıdırlar. Bu bilgiler doktorlarımız tarafından tetkikler ile beraber incelenerek detaylı rapor hazırlanacaktır. Gerekirse ek tetkikler istenebilir. Tüm bu ön çalışma, sizin başarılı bir tedavi süreci geçirebilmeniz ve gebelik şansınızın maksimuma çıkartılabilmesi içindir.

Ayrıca, bazı durumlarda kadın hastanın yumurta donasyonu almasına sebep olan faktörlere ait eski tetkikleri istenebilir.

Çiftimizin tedavi olmayı düşündüğü zaman aralığı tetkikler sonrasında hasta ile görüşülerek planlanır.

Yumurta Donasyonunda Tedavi Süreci
Yumurta bağışçısı, hastanın fiziksel özellikleri ve çiftin kan gruplarına uygun olarak seçilir. Donör ile kadın hasta arasındaki adet günü senkronizasyonu sağlanması için doğum kontrol hapları kullanılabilir. Donör, yumurta büyütme tedavisine başlar başlamaz alıcı olan kadın hastamız da adet kanaması ile beraber östrojen kullanmaya başlatılır. Östrojen, transfer edilecek embriyoların endometriuma (rahim iç duvarı) tutunması için uygun şekilde kalınlaşmasını ve olgunlaşmasını sağlar. Bu yapılan ön tedavi hastanın kendi yaşadığı ülkede kolayca uygulayabileceği tablet tedavisidir. Ön tedavi süresi yaklaşık 12-13 gündür. Bu hazırlığın ardından çiftimizin Kıbrıs’a gelişi planlanır. Donör’ün yumurtalarının toplandığı gün anne adayının eşinden sperm örneği alınarak dölleme işlemine başlanır. Biz merkezimizde tüm fertilizasyon (dölleme) işlemlerini ek ücret talep etmeden ICSI yöntemi ile yapmaktayız. Hastalarımız için en yüksek oranda başarı hedeflendiği için ICSI işlemini tercih etmekteyiz.

Yumurta toplanıp döllendiği gün anne adayımıza vajinal yolla progesteron tedavisi başlanır. Progesteron tedavisi kalınlaştırılmış olan endometriumun (rahim iç duvarı) embriyo/embriyoları tutabilmek için olgun hale getirilmesini sağlar. Embriyoların oluşturulmasını takiben embriyo gelişimine göre genellikle 3 veya 5 gün sonra embriyo transferi işlemi yapılır. Embriyo transferi işlemi öncesinde ekibimiz çiftimiz ile görüşür, başarı olasılıkları ve risk durumu hesaplanarak uygun sayıda embriyo (1, 2 veya 3 embriyo) rahim içine transfer edilerek tedavi tamamlanır.

Tedavinin Kıbrıs’ta kalmayı gerektiren süresi ortalama 6 gündür. Hastalarımızda yumurta gelişimi takibi gerekmediğinden, lokal doktorları ile iki veya gereğe göre üç kere standart ultrasound bakılması ile tedavi rahatlıkla düzenlenebilmektedir. Hastalarımızın Kıbrıs’a gelişini takiben embriyoların oluşturulması işlemi uygulanır. Embriyo gelişimi ile embriyo transferi işlemi uygulanabilir. Yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisindeki embriyo transferi standart tüp bebek tedavisindekinden farklı değildir, hatta yumurta bağışlı tüp bebek tedavisinde yumurta problemi dışında ek problemi olmayan hasta grubundaki gebelik başarısı, standart tüp bebek tedavisinden bir miktar da daha yüksektir. Bunun sebebi, genç ve genetik olarak hasarlı olma olasılığı çok daha düşük olan yumurtanın tüp bebek hastamıza sağlanmış olmasıdır.

Yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisinde embriyo transfer işleminden 12 gün sonra kanda ß-HCG bakılarak gebelik tahlili yapılır. Tedavi sürecinde Progesteron ve östrojen 2-3 ay düzenli olarak kullanılmaya devam edilir.

Yumurta Donasyonunda Başarı Oranları ve Ülkeler
30 yaş altında sağlıklı doğum yapmış verici yumurtası kullanan ülkelerde 3 embriyoya kadar sorunsuz transfer yapabilen ülkelerin başarı şansı % 62-70 dir. (ABD, İspanya, KKTC)

Sıradan sağlıklı kadın kullanan ancak laboratuar ve klinik kalitesi daha düşük seviyede olan ülkelerde daha az sayıda embriyo transferine izin verilen ülkelerde başarı şansı % 40-45 (Arjantin, Belçika, Güney Kıbrıs)

Daha önce gebe kalamamış ancak yumurta sayısı fazla verici kullanan, diğer hastalara ait istenmeyen atık yumurtaları kullanan ve laboratuar ve klinik kalitesi daha düşük seviyede olan ülkelerde çoklu embriyo transferi ile başarı şansı % 47-52 (İsrail, Yunanistan, Hindistan)

Tek embriyo transferine izin verilen ülkelerde başarı şansı % 25-30 (İngiltere)

Yumurta nakli Avrupa’da İtalya, Fransa gibi ülkelerde yasal zorunluluk nedeniyle yapılamamaktadır.

Yumurta Donasyonu ve Psikoloji
Tecrübeli kliniklerde, klinik gebelik oranı donasyon tedavisi başına %70’lere ulaşmaktadır. Her ihtimalde yumurta donasyonu tedavisinde genç yumurta kullanıldığından tedavi yüksek başarı oranına sahiptir. Yumurta donasyonu evlat edinmenin bir alternatifi olabilir. Hem embriyonun yarı genetik materyali çiftten elde edilir, hem de anne embriyonun taşıyıcı ortamını sağlamaktadır. Bu şekilde fetusun büyümesi ve gelişmesi üzerine kontrollü alarak daha sağlıklı bir bebek elde etme olasılığı artmaktadır. Annemiz gebeliğinin sadece ilk üç ayında, tedavi süresinde başlanmış olan tedaviye devam eder. Bunun amacı plasenta yani bebek eşi gelişene kadar bebeğin sağlığını mümkün mertebe güvence altına alabilmektir. Hastanın üçüncü aydan sonra ilaçları azaltılarak kesilir ve bundan sonraki süreç tamamen normal bir gebelik olarak devam eder. Annelik hissi gebelik ve doğum ile geliştiği için, hastamızın gebeliğinde yaşayacağı hisler tüm gebelerin yaşadığı hislerdir. Doğumdan sonra annemizin sütü gayet normal bir şekilde gelmekte ve evladını rahatlıkla emzirebilmektedir. Bu nedenle anne adaylarının, annelik hissi yönünden herhangi bir endişe yaşamasına gerek yoktur.

Genel tüp bebek risklerinin yanı sıra donasyon sikluslarında elde edilen gebeliklerin yaklaşık %15-20’sinde düşükle sonuçlanır ve %20-25 oranında da çoğul gebelikler oluşabilir. Bu oranlar değerlendirilirken, kendiliğinden oluşan gebeliklerde düşük oranının da %15 olduğunu bilmek gerekir. Çoğul gebelik riskini arttıran da hastalarımızın gebelik şansını arttırabilmek için birden fazla embriyo transferi yapılmasıdır.

Neden Yumurta Donasyonu Tedavisi için NEU Tüp Bebek Merkezi

 • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi güvencesi altında tüm olgulara akademik ve bilimsel tedavi sunulmaktadır
 • Üniversitemiz bünyesinde tüm kayıtlar detaylı bir şekilde tutulmakta ve uluslararası standartlarda arşivlenmektedir. Bu şekilde hem hastalarımızın hem donörlerimiz güvence altına alınmaktadır
 • Yumurta donasyonu tedavisi için bekleme sırası yoktur
 • Yumurta donörü seçiminde profesyonel yaklaşım ile, gerekli tüm tetkikleri tamamlanmış, hastalarımız için uygun donörlerin seçilmesi
 • Yumurta donasyonu tedavisinin bünyemizdeki fiyatı, bu tedavinin yasal olarak uygulandığı diğer ülkeler ile kıyaslandığında çok avantajlıdır
 • Kıbrıs adasının muhteşem iklimi sayesinde yumurta donasyonu tedavisi ile birlikte tatil ve dinlenme imkanı vardır

Yumurta Donasyonu Tedavisinde Vitrifikasyon (Embriyo dondurma)
Yumurta donasyonu tedavinizde çok sayıda iyi kalitede embriyo elde edilmesi halinde kalan embriyolar dondurularak saklanabilir. Bu işlemin iki avantajı vardır. Birincisi; olası bir başarısızlıkta arda kalan iyi kalite embriyolar çözülerek çok daha uygun bir şekilde yeni bir deneme şansı elde edilmiş olunur. İkinci avantaj; çiftimizin gebe kalması ve doğum yapması durumunda, ikinci çocuk istemeleri durumunda dondurulan embriyoların çözülerek kullanılabilmesi olanağıdır.

© 2018 - Bütün Hakları Sağlık Turizmi Konseyine Aittir.

Acil Bilgi Hattı         +90 548 838 99 99