EMBRİYO DONASYONU

Embriyo donasyonu, hem kadının hemde erkeğin üreme hücrelerinin herhangi bir sebepten dolayı olmadığı veya zarar gördüğü durumda başvurulan bir tüp bebek uygulamasıdır.

Hangi Durumlarda Embriyo donasyonuna Başvurulur ?
Genel olarak hem kadın hemde erkekte üreme hücrelerine ait problemler olması durumunda embriyo donasyonu tedavisine başvurulmaktadır. Embriyo donasyonu tedavisi görmek için anne adayının tüm sağlık testlerinden geçirilerek gebeliğe uygunluğuna bakılır. Kadının over (yumutalık) rezervinin çok azaldığı ileri yaşta ve erkekte de azospermik durumlar (sperm yokluğu veya dölleyebilir sayıda sperm sayı ve kalitesinin bulunmaması) mevcut ise sıklıkla embriyo donasyonu tedavisi tercih edilmektedir. Yani hem oosit (yumurta), hem de sperm için donasyon tercih edilmektedir.

Embriyo donasyonu yine over (yumurtalık) rezervi tükenmiş bekar bayanların çocuk sahibi olmak için başvurdukları tüp bebek tedavisidir.

Kadın ve erkeğin donasyonu almasını gerektirecek muhtemel sebepler aşağıda özetlenmiştir:

Kadın hasta:
Erken yaşta menopoza giren veya yumurtaları tükenen kadınlar (genetik, geçirilen hastalıklar, endometriozis ve/veya yumurtalık cerrahisi sonucu yumurtalıklarında ileri derecede doku kaybı oluşmuş kadınlar)

Tekrarlayan tüp bebek uygulamalarında kötü kaliteli yumurta ve embriyo geliştirip gebe kalamayan kadınlar

İnfertil olup, yumurtlama uyarılması için kullanılan ilaçların yasak olduğu kadın hastalar

Erkek hasta:
Erkeğin menisinde ve testisden alınan doku örneğinde hiç sperm bulunamamış total azoospermik hastalar

Erkek hastanın sperm hücresinin izlendiği ancak spermin fertilizasyon (dölleme) kapasitesinin olmadığı durumlarda

Erkeğin çocuklarına geçme olasılığı olan kalıtsal hastalığı var ve PGD yapılamıyorsa

Eğer annede Rh immünizasyonu gelişmişse ve baba Rh(+) ise

Erkeğin HIV gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalığın taşıyıcısı olması durumunda

Embriyo Donasyonunda Yumurta için Yumurta Donorünün Seçimi
Yumurta bağışçıları sanılanın aksine hastalardan çok daha sıkı bir şekilde elenerek seçilmiş kişilerdir. Yumurta bağışlayan kişiler genellikle 20-29 yaş arasında ve sağlıklı kişilerden seçilir, daha önce sağlıklı çocuk doğurmuş vericiler tercih edilir.

Yumurta bağışçıları; hücre nakli ile bulaşma potansiyeli olan enfeksiyon hastalıkları açısından araştırılmış, kan grupları ve Rh durumları saptanmış, talasemi ve orak hücreli anemi açısından taramalar yapılmış, genetik kromozom analizi yapılmış, genç, sağlıklı ve doğurgan kişilerdir. Yumurta bağışçıları ayrıca detaylı bir özgeçmiş araştırmasından geçirilmekte ve ailelerinde genetik hastalıklar veya genetik olarak aktarım potansiyeli olduğu düşünülen multifaktöryel hastalıklar sorgulanmaktadır.

Yumurta donasyonu tedavisi için donor seçimi yapılırken hastanın ten rengi, göz rengi, saç rengi ve vücut yapısı gibi fiziksel özellikler mümkün olduğunca alıcı çiftinkine benzer olacak şekilde seçilir. Ek olarak, etnik köken, kan grubu ve diğer fiziksel özellikler de mümkün olduğunca alıcı çiftle eşleştirilir.

Embriyo Donasyonunda Sperm için Banka Sperminin Seçimi
Tüp bebek merkezimizde, sperm donasyonunda sadece Danimarka’dan getirilen, tüm evrakı tam olan sertifikalı sperm örneklerini kullanmaktayız. Spermin sertifikasyonu, örneğin enfeksiyon hastalıkları, muhtemel genetik aktarımlı hastalıklar ve donör takibi açısından garanti vermektedir. Banka spermleri yurt dışında tüm testleri yapılmış, dölleme yeteneği çok yüksek, sayı, hareketlilik ve morfolojik olarak çok iyi standartta sağlıklı ve kaliteli numunelerdir.

Her ırk, ve özelliğe uygun sperm örnekleri arasından kan grubu, saç rengi, göz rengi, ten rengi, boyu gibi temel fiziksel özellikler ve eğitim durumu gibi sosyal özellikler değerlendirilerek uygun olan sperm örneği seçilir. Bu seçim esnasında; çiftimize yardımcı olmak için mutlaka danışmanlık vermekteyiz. Uygun koşullarda saklanmış , çift ile olan uyumu gerekli şekilde araştırılarak seçilen dondurulmuş banka spermi yumurta toplama aşamasında çözdürülerek kullanılır.

Embriyo Donasyonu Tedavisi Öncesi Gerekli Testler
Embriyo donasyonu tedavisine başlamadan önce; hem kadın hastanın hem de erkek hastanın tamamlaması gereken bazı bilgiler vardır. Kadın hastamızın gebelik sürecine gireceği düşünüldüğünde neden bazı araştırmaların gebelik öncesinde istendiği daha net anlaşılabilir.

Kadın hasta için, uterusun (rahim) değerlendirmesi (Ultrason/HSG filmi), en son adet tarihi ve adet düzeni, kadın hastanın tedavi ve gebelik sürecini etkileyebilecek belirli enfeksiyon testleri, her iki eşin kan grupları, kadın hastanın gebeliği etkileyebilen tiroid ve prolaktin hormon tetkikleri mutlaka tedavi öncesinde tamamlanmalıdır. Bu tetkikler; hem hastaların güvenliği, hem de yüksek başarı için muhtemel problemlerin tedavi öncesinde çözümlenmesi için gereklidir.

Kadın ve erkek hastamız, hem fiziksel özelliklerini, hem de geçirilmiş hastalıklar, sigara veya alkol kullanımı, gebelik öyküsü gibi çok önemli detayları toplayacağımız detaylı hasta klinik bilgi formlarını mutlaka doldurmalıdırlar. Bu bilgiler doktorlarımız tarafından tetkikler ile beraber incelenerek detaylı rapor hazırlanacaktır. Gerekirse ek tetkikler istenebilir. Tüm bu ön çalışma, sizin başarılı bir tedavi süreci geçirebilmeniz ve gebelik şansınızın maksimuma çıkartılabilmesi içindir.

Ayrıca, bazı durumlarda kadın hastanın yumurta donasyonu almasına sebep olan faktörlere ait eski tetkikleri, ve erkek hastanın sperm donasyonu almasına sebep olan eski tetkikleri görülmek istenebilir.

Çiftimiz ile görüşülerek, uygun tedavi zamanlaması planlanır.

Embriyo Donasyonu Tedavisinin Aşamaları
Embriyo donasyonu tedavisine yumurta bağışı yapacak donorün belirlenmesi ve hastamızın mevcut ise adet döngüsüyle denkleştirilmesini takiben başlanır. Hastanın adet düzenini varlığı veya düzenine göre gerekli ise adet düzenleyici ilaçlar yardımıyla adet döngüleri denkleştirilir. Eğer hastamız hiç adet görmüyor ise, adet gördürülmeden direkt olarak tedaviye alınabilmektedir.

Tedavide anne adayı rahim hazırlığı için belirlenen ilaç programıyla tedaviye hazırlanır. Bu süreç yaklaşık 15-18 gün sürmektedir. Bu süreç içinde hastanın rahim cevabının değerlendirilmesi amacıyla hastanın belirli günlerde muayenesi istenerek çıkan sonuçlara göre ilaç programı değiştirilebilir. Hastalarımız ultrasound muayenelerini rahatlıkla kendi lokal doktorları ile yürütebilirler. Çiftlerimize detaylı bir tedavi şeması verileceği ve ne zaman ne yapmaları gerekeceği detaylı olarak önceden verileceği için muayenelerde ne yapmaları gerekeceği belirlenmiş olacaktır. Hastalar muayene sonuçlarını ilettikten sonra doktorumuz tarafından değerlendirme yapılır ve gerekirse ilaç tedavisi dozu veya günlerinde düzenleme yapılır.

Embriyo donasyonu tedavisinin Kıbrıs süreci, önceden yumurta ve sperm donörleri belirlendiği takdirde sadece 2-3 gündür. Bunun sebebi, çiftimiz gelmeden önce yumurta toplanması işlemi, ile dölleme işleminin tamamlanmış olması ve çiftimizin embriyoların gelişim sürecinde burada olmasının yeterli olmasıdır. Kadın hastanın yumurta gelişim süreci takibi gerekmediğinden, ve erkek hastadan sperm alınması gerekli olmadığından, ön hazırlık tedavisi ile kadın hastanın uterus (rahim) iç duvarının gebeliğe hazırlanması süreci hastanın lokal doktoru ile takip edilebilir. Kadın hastaya belirlenmiş aralıklarla yapılacak standart jinekolojik ultrasound ile tedavi düzenlenebilir. Çiftimiz için yumurta ve sperm kullanılarak embriyoların oluşturulmasını takiben çiftimizin Kıbrıs’a gelişi organize edilir. Kadın hastanın Kıbrıs’taki muayenesinin ardından embriyolar hakkında detaylı bilgi verilir. Embriyo gelişimine uygun olan günde, çiftimiz ile detaylı bir görüşme gerçekleştirilerek uygun embriyo transfer sayısı belirlenir ve embriyo transferi işlemi gerçekleştirilir. Embriyo transferi, ek bir problem yok ise ağrılı bir işlem değildir, bu sebeple hastalarımızın embriyo transferi işlemi esnasında uyanık olmalarını ve bu özel anı hatırlamalarını arzu etmekteyiz.

Embriyo transferinden sonraki gün yolculuk yapılabilir ve embriyo transferinden 12 gün sonra kanda ßHCG ( hamilelik hormonu ) bakılarak hamilelik sonucu öğrenilir.

Embriyo Donasyonu Tedavisinin Başarı Oranları
Embriyo donasyonu uygulanan tüm donasyon tedavileri arasında en başarılı tüp bebek yöntemidir. Bu tedavide yumurtalar genç, sağlıklı ve doğurgan annelerden alınır. Spermler çok kaliteli numunelerdir. Bu nedenle beklenen başarı transfer edilen embriyo sayısına göre değişmekle beraber 3 embriyo transferinde %70 civarındadır. Transfer edilen embriyo sayısı arttıkça başarı şansı artmaktadır ancak beraberinde çoğul gebelik oranının da arttığı göz önünde bulundurularak çiftlerimiz için en uygun seçenek hep beraber belirlenmektedir.

Embriyo Donasyonu Tedavisinde Vitrifikasyon (Embriyo dondurma)
Embriyo donasyonu tedavinizde çok sayıda iyi kalitede embriyo elde edilmesi halinde kalan embriyolar dondurularak saklanabilir. Bu işlemin iki avantajı vardır. Birincisi; olası bir başarısızlıkta arda kalan iyi kalite embriyolar çözülerek çok daha uygun bir şekilde, yeni bir deneme şansı elde edilmiş olunur. İkinci avantaj; çiftimizin gebe kalması ve doğum yapması durumunda, ikinci çocuk istemeleri durumunda dondurulan embriyoların çözülerek kullanılabilmesi olanağıdır.

© 2018 - Bütün Hakları Sağlık Turizmi Konseyine Aittir.

Acil Bilgi Hattı         +90 548 838 99 99