SPERM DONASYONU (SPERM BAĞIŞI) ile TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Sperm donasyonu (nakli); erkek hastada sperm üretimi olmayan veya mevcut sperm yapısı kaliteli bir embriyo oluşturmak için uygun olmayan çiftler için uygulanan bir tüp bebek tedavi yöntemidir. Spermler bağış yapan sağlıklı bir bağışcıdan alınır. Anneden toplanan yumurta hücreleri ile laboratuvarda birleştirildikten sonra oluşan embriyolar anne rahmine yerleştirilir.
Sperm örnekleri ,Danimarka gibi uluslararası standartalarda kayıt sistemine sahip sperm bankalarının bulunduğu ülkelerden alınır. Bu spermler bağışçının tüm gerekli testleri yapılarak fiziksel etnik ve tıbbi özellikleri kayıt altına alınarak sağlıklı fertil (üretken) kişilerden alınır ve özel koşullarda dondurularak saklanır.

Sperm Bağışını Kimlere Öneriyoruz ?

  • Doğuştan ya da sonradan gelişen bir nedenle sperm hücresi olmayan (azospermi) erkeklere,
  • HIV gibi sperm ile bulaşabilen bulaşıcı hastalığı olan erkeklere,
  • Tanısı konulmuş genetik geçişli hastalığı bulunan erkeklere,
  • Mikro-TESE ,TESE,TESA yöntemi uygulanmasına rağmen sperm hücresi bulunamayan erkeklere,
  • Bir erkek ile birlikteliği olmayan ve ebeveyn olmak isteyen kadınlara,
  • Spermin tespit edildiği fakat yapısal bozukluklarının saptandığı, spermin yumurtayı dölleme yeteneğinin olmadığı durumlar,
  • Eşinde Rh uygunsuzluğu tespit edilmiş erkeklere.

Sperm Donasyonunda Tedavi Süreci Nasıldır?
Sperm donasyonu ile tüp bebek tedavisi öncesinde, tüm tüp bebek tedavilerinde olduğu gibi anne adayı ultrason ve jinekolojik muayene ile değerlendirilmelidir. Kadın hasta için yapılması gereken rutin enfeksiyon taramaları, hormon tetkikleri, gerek görülürse HSG (rahim filmi) ile tedaviye uygunluğu ve tedavi planı belirlenir. Her iki eşin kan grupları istenir. Ayrıca, bazı durumlarda erkek hastanın sperm donasyonu almasına sebep olan eski tetkikleri görülmek istenebilir.

Kadın hastanın tespit edilen ek bir problemi yok ise ve yapılan tetkikler normalse çift  işleme hazırlanır. Standart tüp bebek tedavisindeki gibi, kadın hastanın yumurtalıkları belirli ilaçlar ile hastaya uygun olacak şekilde geliştirilir. Her kadın hastanın yaşı, klinik durumu, hormonal yapısı özel olduğundan, daha yüksek başarı elde etmek için her hastaya özel tedavi şeması hazırlanması gerekmektedir. Kadın hastamız, gönderilen tedavi şemasına göre ilaçlarını kullanmaya başlar. Tedavi öncesindeki hazırlık sürecini Kıbrıs’ta geçirmek istemeyen çiftler kendi özel doktorlarından yardım alarak veya bizim önereceğimiz doktor gözetiminde ön tedavilerini kendi yaşadıkları ülkede geçirebilirler. Hastalarımız belirlenen günlerde kendi lokal doktoruna giderek ultrasound yaptırır ve sonucu bize iletir. Doktorumuz hastanın sonuçlarına göre tedavi şemasındaki tüm düzenlemeleri yapar. Yumurta gelişiminin olgunlaştığı dönemde çiftimizin Kıbrıs’a gelişleri organize edilir. Bizdeki muayenesini takiben hastanın kalan tedavisi düzenlenir. Ekibimizden konu ile ilgili personel eşliğinde çiftimiz ile yapılan görüşme ile uygun sperm örneği seçilir ve çiftimize rezerve edilir. Standart tüp bebek tedavisindeki gibi, kadın hastaya çok az bir anestezi altında belirli bir zamanda yumurta toplanması işlemi uygulanır. Seçilmiş olan sperm örneği ile uygun yumurtalara embriyoloji laboratuarımızda ICSI (intra-sitoplazmik sperm enjeksiyonu) yöntemi ile dölleme yapılır. Tüm fertilizasyon (dölleme) işlemleri ünitemizde ICSI işlemi ile yapılmaktadır; bunun sebebi ICSI ile yumurtanın döllenme başarısının klasik yöntemlere göre daha yüksek olmasıdır. Tüm amacımız, hastanın embriyo transferine kadar daha fazla sayıda embriyosu olmasını sağlamaktır. Oluşturulan embriyolar gelişimlerinin 3. veya 5. gününde belirli bir süre sonrasında, önceden hazırlanmış olan rahim içerisine uygun kateter vasıtası ile yerleştirilir. Embriyo transferi işlemi, ek bir problem olmaması durumunda ağrısız bir işlem olduğu için hastalarımıza anestezi verilmemektedir. Zaten hastalarımızın, embriyolarını transfer ettiğimiz bu anıyı hatırlamalarını her zaman arzu etmekteyiz.

Tedavinin Kıbrıs’ta kalış süresi ortalama 6-7 gündür. Tüm tedavisini Kıbrıs’ta geçirmek isteyen aileler için süreç adet döneminin 2. veya 3. gününden başlayarak 15-18 gündür.

Hastalarımız transferden sonraki gün rahatlıkla yolculuk yapabilirler. Kıbrıs’ta ki embriyo transferinden 12 gün sonra kanda ßHCG (hamilelik hormonu) bakılarak hamilelik sonucu öğrenilir.

Sperm Donasyonunda Çift İçin Kullanılacak Spermin Belirlenmesi
Tüp bebek merkezimizde, sperm donasyonunda sadece Danimarka’dan getirilen, tüm evrakı tam olan sertifikalı sperm örneklerini kullanmaktayız. Spermin sertifikasyonu, örneğin enfeksiyon hastalıkları, muhtemel genetik aktarımlı hastalıklar ve donör takibi açısından garanti vermektedir. Her ırk, ve özelliğe uygun sperm örnekleri arasından kan grubu, saç rengi, göz rengi, ten rengi, boyu gibi temel fiziksel özellikler ve eğitim durumu gibi sosyal özellikler değerlendirilerek uygun olan sperm örneği seçilir. Bu seçim esnasında; çiftimize yardımcı olmak için mutlaka danışmanlık vermekteyiz. Uygun koşullarda saklanmış , çift ile olan uyumu gerekli şekilde araştırılarak seçilen dondurulmuş banka spermi yumurta toplama aşamasında çözdürülerek kullanılır.

Sperm donörleri tamamen anonim olarak saklanmaktadır, anonimite hem çiftimizin hem de sperm donörünün korunması amacı iledir. Bu sebeple donör ve hasta kimlik bilgileri, donör ve hastalar arasında asla paylaşılamaz.

Sperm Donasyonunda Başarı Oranları
Yüksek kalitede sperm kullanıldığı için başarıyı ana etkileyen yumurta kalitesidir. Anne adaylarının yaşı , yumurta rezervi , tedaviye verdiği cevap başarı şansını etkileyen faktörlerdendir. Ek problemi olmayan çiftlerde transfer edilen embriyo sayısına ve transfer günündeki embriyo kalitesine bağlı olarak, başarı %65-70’e kadar çıkmaktadır.

Sperm donasyonu sonrasında oluşan gebelikler ile normal ilişki ile olan gebeliklerden arasında hiçbir farklılık yoktur. Sperm donasyonunda düşük veya doğum defekti olasılığı normal gebelikler ile benzerdir.

Sperm Donasyonu Tedavisinde Vitrifikasyon (Embriyo dondurma)
Sperm donasyonu tedavinizde çok sayıda iyi kalitede embriyo elde edilmesi halinde kalan embriyolar dondurularak saklanabilir. Bu işlemin iki avantajı vardır. Birincisi; olası bir başarısızlıkta arda kalan iyi kalite embriyolar çözülerek çok daha uygun bir şekilde, üstelik de kadın hastanın yumurtalıklarını tekrar uyararak tekrar yumurta toplanması gerekmeden yeni bir deneme şansı elde edilmiş olunur. İkinci avantaj; çiftimizin gebe kalması ve doğum yapması durumunda, ikinci çocuk istemeleri durumunda dondurulan embriyoların çözülerek kullanılabilmesi olanağıdır.

© 2018 - Bütün Hakları Sağlık Turizmi Konseyine Aittir.

Acil Bilgi Hattı         +90 548 838 99 99