Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Kuzey Kıbrıs’da Sağlık Turizmi’nin geliştirilerek turizmin 12 aya
yaygınlaştırılması ve ülke içi katma değerin arttırılmasına katkı bulunmak amacıyla 2015
yılında kurulmuştur.
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs
Türk Otelciler Birliği (KITOB) , Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Kıbrıs
Türk Rehberler Birliğ (KITREB) başkanları ile Yakın Doğu Üniversitesi ve Hastanesi ile saygın
otel ve tur operatörlerinin başkan ve yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturulan Kuzey
Kıbrıs’ın turizm ve sağlık alanındaki en geniş temsiliyete sahip tek kuruluşudur.
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ayrıca, 2015 yılında Monte Carlo- Monaco’da kurulan Dünya
Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
(KKTC) temsilen 54. ülke olarak kabul edilmiştir.
Başta Sağlık Turizmi olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinin ülkede gelişmesi için pek çok
projeye katkıda bulunan konsey, kurduğu uluslararası ilişkiler sayesinde de Kuzey Kıbrıs’ın
tanıtılmasına da katkıda bulunmaktadır.