Aşılama yöntemi bir yıl boyunca düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamamış ve infertilite tanısı almış hastalara uygulanan bir yardımcı üreme yöntemidir. Gebe kalmak istenen sürenin üstünden 1 yıl geçmiş ve gebelik elde edilememişse gerekli testler sonucunda aşılama yöntemi uygulanabilir. 35 yaş üzerindeki kadın hasalar için, yumurtalık rezervi daha hızlı kaybedildiğinden, araştırma için bekleme süresi 1 yıldan kısa…

© 2018 - Bütün Hakları Sağlık Turizmi Konseyine Aittir.

Acil Bilgi Hattı         +90 548 838 99 99