Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi’nin I. aşaması olan Konferans ve Çalıştay tamamlandı.

“Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi” kapsamında iki gün devam eden çalıştay ve konferans, uzmanların katılımı ile gerçekleşen toplantıların ardından ilk bulguların yayımlanması ile sona erdi.

Ülkemizin sahip olduğu tarihi, coğrafi, ekonomik, kültürel ve marka değerleri yanında,  sağlık alanındaki kaliteli eğitim-öğretim ve yetiştirdiği nitelikli uzman insan gücü ile gelişmiş tıp teknolojisine sahip kaliteli ve güvenilir sağlık kurumları ve sağlık ile entegre sektörler olan otellerin, acentelerin, sigortacıların, danışmanların, ulaşım yanısıra  pazarlamacılar ile diğerleri açısından Sağlık Turizmi’nin Kuzey Kıbrıs’ın sosyo-ekonomik dokusunda yaratacağı katma değerin saptanması ve ayrıca bu alanda master plan hazırlanması ana hedefiyle başlatılan projenin birinci aşaması tamamlandı.

Savaşan; Hükümet büyük destek veriyor…

Çalıştay ve konferansın kapanış konuşmasını yapan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi’nin Kuzey Kıbrıs’da gelişmesi için Hüseyin Özgürgün Başbakanlığındaki hükümetin ve ilgili bakanların verdiği desteğe dikkat çekerek, siyasi destek ve teşvik yanında paydaşların inancı ile çalışmaları sayesinde başarıya ulaşılacağına inanç belirtti.
Projenin ilk sonuçları hazır…

Projenin birinci aşamasının, Başbakanlık, Sağlık, Turizm ve Çevre, Eğitim, Ulaştırma bakanlıkları yetkilileri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile üniversitelerin üst düzey temsilcileri, bilim insanları, sağlık, turizm, hukuk ve çevre konusundaki yetkili kurum kuruluş ve birliklerin başkanları ile uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen PEST ve SWOT analizlerin ilk sonuçlarının çıkartılmasıyla en verimli şekilde tamamlandığını vurguladı.
Konferans potansiyelin algılanmasında önemli katkı yaptı…

“Sağlık Turizmi’nde Rekabet Gücü” ana teması ile gerçekleşen ve KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şübe Amiri Mustafa Köprülü, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ Fitoterapi Lisansüstü Program Koordünatörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, LAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Uzman Öğretim Görevlisi Nazmi Buldanlıoğlu ve üçüncü yaş ve emekli köyü yönetim ve proje danışmanı Hasan Vahip’in konuşmacı olarak katıldığı konferansın önemine de vurgu yapan Savaşan “teşvikler, krediler, ülkenin turistik özellikleri, üniversite hastaneleri, kamu ve özel hastanelerdeki medikal turizm olanakları, yetişmiş insan gücü, üçüncü yaş ve engelli turizmi olanakları, tamamlayıcı tedaviler başta olmak üzere pek çok konuda yapılan sunumların KKTC’nin bu alandaki potansiyelinin algılanmasında önemli katkı yaptığını söyledi.

K. Dana: Gereken katkıyı yapacağız ve sonuçların takipçi olacağız…

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemak Deniz Dana da yaptığı konuşmasında KKTC’nin Sağlık Turizmi’ni yapmaya hem istekli hem de hazır olduğunu vurgulayarak, bu alanın gelişmesi için Sağlık Bakanlığı’nın gereken katkıyı yapacağını ve proje kapsamında çıkan sonuçların fiiliyata geçmesi için de takipçisi olacaklarını söyledi.

Esenyel: Yasal ve altyapısal adımları atacağız…

Sağlık ve Turizm Baskanlıklarının paydaşlarla birlikte uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yakalandığına değinen Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de Turizm Bakanlığının gerek yasal gerekse altyapısal ve teşviklerin düzenlenmesi konularında Turizm Bakanlığı’nın gereken adımları atacağını vurguladı.