Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan’ın eş başkanlığında düzenlenen katılım töreninde ilk olarak konuşan Savaşan; Ülke turizmimiz açısından tarihi bir adımın atıldığı bu önemli günüde kendileri ile birlikte olan Çakmak ve heyeti’ne, basın mensupları ve kurucu üyelere teşekkür etti.

“Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkanı Sayın Emin Çakmak ve heyetine Kıbrıs’a ve insanımıza ilk günden bu yana inandıkları ve Kuzey Kıbrıs’da sağlık turizmi’nin gelişmesi için samimi ve cesaret gerektiren destekleri için siz çok kıymetli basın mensuplarım ve kurucularımız huzurunda kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diyen Savaşan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya coğrafyasında küçük bir ülke olmasına karşın insanlarının azmi ve sebatı sayesinde başta yaratılan üniversiteleri ve Üniversite Hastanesi, özel hastaneleri ve klinikleri, turistik tesisleri ve başarılı diğer paydaşları ile bugün kabul edilen standartların daha da ileriye götürülmesi için kesintisiz olarak uğraş vermektedir” diye konuştu.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinin resmen kurulduğu Dünya’ya ilan edildi…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinin, Dünya’nın pek çok yerinde sadece denizi, güneşi ve kumu ile tercih edilen Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu farklı ve zengin diğer özellikleriyle, başta sağlık turizmi olmak üzere sürdürülebilir ve alternatif turizm ürünleri ile de tercih edilmesi ve bu sayede ülke içi katmadeğerin arttırılması ana hedefi ile kurulduğunu anlatan Savaşan “ Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinin resmen kurulduğunu sizler aracılığı ile Dünya’ya ilan ediyorum” dedi.

Türkiye, Sağlık Turizmi gelirlerini 6 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor…

Sağlık Turizmi’nin Dünya, Türkiye ve ülkemiz açısından öneminin algılanması için çeşitli örnekler veren Savaşan “ günümüzde Dünya sağlık turizmi sektörünün yıllık cirosu 400 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılında Türkiyemize bakıldığında yurt dışından getirilen hasta sayısının 400 bini aştığı ve önümüzdeki 5 yılda da bu rakamın 1 milyona ulaşması için gerekli adımların atıldığını biliyoruz. Ayrıca 2014 yılında Türkiye’de elde edilen yaklaşık 3 milyar dolarlık gelirin, 2015-2016 yıllarında tamamlanacak hastaneler ile birlikte 6 milyar dolara yükseleceğinin de hesaplandığını sizlerin bilgisine getirmek isterim. Yine Türkiye’nin 2023 yılı hedefinin Sağlık Turizmi gelirlerini 20 milyar dolara ulaştırmak olduğunun da bilinmesinde fayda görüyorum” şeklinde konuştu. 

Kuzey Kıbrıs, tercih edilmek için gereken özelliklere sahip…

Kuzey Kıbrıs’ın Dünya’da gelişen Sağlık Turizmi’nden hak ettiği payı alabilmesi için yürünmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyleyen Savaşan “Ülkemizin coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, YDÜ Hastanesi başta olmak üzere sayıları gün geçtikçe artan nitelikli hastaneleri ve klinikleri ile sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu açıktır. Ülkemiz, akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu hastaneleri, son teknoloji cihazlar ile güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonları ile sunduğu fiyat avantajları sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken bütün özelliklere sahiptir” dedi.

Ülkemizde Sağlık Turizmi’nde sınırlı ilerleme sağlanmıştır..

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelenlerin oluşturduğu katma değerin, turizm gelirini neredeyse 2 katına çıkardığını vurgulayan Ahmet Savaşan “Ülkemizde girişimcilerimizin büyük gayretleri ile başta tüp bebek olmak üzere, medikal turizm hizmetlerinde, otellerimizdeki medikal masaj, spa uygulamalarında ve yaşlı-engelli turizminde önemli ve fakat sınırlı ilerlemeler sağlanmıştır” diye konuştu.

Ekonomiye çarpan etkisi yapıyor…

Ülkemizde başta sağlık turizmi olmak üzere sürdürülebilir, alternatif turizm çeşitlerinin gelişmesinin hayati öneme haiz olduğunun altını çizen Savaşan, tedavi almak için yurt dışını tercih eden hastaların sağlık hizmeti alacakları ülkeye refakatçileri ile birlikte gittiklerini ve tatil turistlerine kıyasla gittikleri ülkelerde daha uzun kaldıklarını, daha fazla gezdiklerini ve alış veriş yaptıklarını anlattı. Yabancı hastaların gerek tedavileri gerekse de yaptıkları diğer harcamaların ülkelerin ekonomilerine büyük katkısının olduğu söyleyen Savaşan, bu özellikleri ile de ekonomilerde çarpan etkisi yarattığını vurguladı.

Önemli olan kişi sayısı değil yaratılan katma değerdir…

“Ülke turizmimizi değerlendirdiğimizde, turizmimizin geçmiş yıllara kıyasla sürekli gelişme trendi içinde olduğunu vurgularken, doluluk oranlarımızın halen %50’lerde kaldığını da söylemek gerekir” diyen Savaşan “Bu gerçeklerden hareketle, turizmde en önemli nokta, ülkeye taşınan kişi sayısından öte, seçilen turizm modeline uygun olarak getirilen turistlerin ülke içinde ne kadar katma değer yarattığı konusudur” şeklinde konuştu.

Ülke turizmi için yapılması gereken daha çok şey var…

Ülkemizdeki otel doluluk oranlarının %50’lerde kalmasının aslında ülke turizmi için yapılması gereken daha çok şey olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Savaşan “bu kapsamda pek çok önemli paydaşın bir araya gelerek kuruculuğunu üstlendiği Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kuzey Kıbrıs’da Sağlık Turizmi’nin gelişmesi için misyon üslenecek ve ülke içi katmadeğerin çoğalması için de faaliyet yürütecektir” dedi.

Konseyi, başarılı iş insanları ile saygın sivil toplum örgütü başkanları kurdu…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin ülkemizde alanlarında başarılı iş insanları ile saygın sivil toplum örgütü başkanlarının bir araya gelerek kurduğunu vurgulayan Savaşan konseyin amacının sağlık, turizm ve üniversite sektörü paydaşlarını biraraya getirmek ve Kuzey Kıbrıs’da Sağlık Turizmi’nin gelişmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

En önemli ihtiyacımız iletişim ve koordinasyon…

Sağlık Turizmi’nin gelişmesi için de ülke içinde yapılması gerekenlere de değinen Savaşan, “Sağlık Turizmi’nde Dünya’da elde edilen yıllık cironun 400 milyar USD’ye ulaşması ve bu kapsamda seyahat eden kişi sayısının da milyonları aşması nedeniyle Dünya’da pek çok ülke bu önemli sektörden pay alabilmek için gereken düzenlemeleri ülkelerinde yapmıştır. Ülkemize bakıldığında bizlerin Sağlık Turizmi’nden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için en önemli ihtiyacımızın kurumlar arası iletişim ve koordinasyon olduğunu vurgulamak gerekmektedir” diye konuştu.

Sağlık turizminin gelişmesi için yasal düzenleme ve denetim şart…

Sağlık turizminde başarılı olmak için kalite, uluslararası standart, markalaşma, tanıtım ve yenilikçilik büyük önem taşımaktadır. Sağlık turizminin medikal turizm, yaşlı-engelli turizmi, sporcu turizmi gibi bir çok bölümü bulunmaktadır. Özellikle medikal, yaşlı ve engelli turizminin ülkemiz açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğu aşikardır. Sağlık turizminde ülkenin tabii ve oluşturulan avantajları yanı sıra hükümetlerin sağlık turizmini ülkenin ana turizm çeşitlerinden biri olarak görmeleri ve bu kapsamda da gerekli olan yasal düzenlemeler ile denetimleri yapmaları kaçınılmazdır.

Sağlık Turizminin Türkiye’deki gibi teşviklendirilmesi önemli…

Türkiye’de sağlık turizmine verilen vergi indirimleri, yurtdışı tanıtıma yapılan finansal destek ile sağlık bakanlığının sektörü destekleyen ve denetleyen yapısı KKTC için de bir rol model olmalıdır diyen Savaşan, üniversitelerin sağlık turizmi alanında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmasının da bu sektörün gelişmesi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Yenilikçi hizmet alanlarının standartları belirlenmeli…

Ayrıca ilgili bakanlıkların sağlık turizmine hizmet verecek yenilikçi hizmet alanlarının standartlarını bir an önce belirlemesi kaçınılmazdır (Kür ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı emekli köyü, obezite ile mücadele merkezi, sağlıklı yaşam bölgeleri vb). Diye konuşan Savaşan “Sağlık turizminin sağlam temellerde gelişebilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi de son derece önemlidir” dedi.

Sağlık turizmi alanında Dünya’daki gelişmeleri titizlikle takip edeceğimizi, ülkemizde sağlık turizmi alanında kalite ve uluslararası standartlardan taviz verilmemesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi ve ayrıca Sağlık Turizmi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için paydaşlar ile sıkı bir işbirliği yapacağımızı bilmenizi isterim. Tekrardan bu tarihi günde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ederim.